Reconnective Healing

Reconnective Healing®

En Reconnective Healer stiller ikke diagnoser, vi trenger ikke vite hvilke plager klientene har. Dette fordi det er kraften som gjør endringer, ikke vi som utøvere. Derfor er ikke mulig å si noe om utfallet av en healing time, det gis ingen løfter – ingen garantier angående utfallet av healingen. Det anbefales 1- 3 behandlinger.

Reconnective Healing® leger deg, ikke sykdommer eller symptomer. Dette innebærer at selv om jeg ikke kan gi noen garanti angående resultatet av healingen, er det heller ingen grunn til å legge noen begrensninger i mulighetene av hva som kan forbedres.

Hver enkelt får det som er best for dem, det som kraften mener de trenger. Det er helt vanlig å føle en forbedring av sin egen livskvalitet.

Healingen kan være både fysisk, mentalt og følelsesmessig. De fleste føler at noe har skjedd, som har forandret dem på en positiv måte.

«Hvis du er heldig, vil healing komme i en form som du forventer. Hvis du er ekstra heldig, vil den komme i en form du aldri kunne drømme om – i en form som Universet har valgt spesielt for deg». — Eric Pearl.

For mer utfyllende informasjon vennligst ring meg eller send en e-post.